1- ارتباط احمدی نژاد با مردم جهان

    همه قبول دارند، احمدی نژاد در قلب توده های مردم در کشورهای مختلف جهان (اعم از مسلمان، مسیحی، کمونیستی و ...) نفوذ کرده. همه می دانند ایران امروز به نام احمدی نژاد در نزد ملتهای جهان محبوبیت یافته است. حداقل همه این را باور دارند که احمدی نژاد با ملتهای جهان ارتباط برقرار کرده و گفتمان انقلاب را به آنها رسانده است. تغییر نظم جهانی بر مبنای عدالت مهم ترین بحث گفتمانی انقلاب اسلامی ایران بود که دکتر محمود احمدی نژاد با سوال در مورد هلوکاست و عدم مشروعیت نظم جهانی آغاز کرد. بی شک همه بر این نکته واقفند که احمدی نژاد با ملتهای جهان ارتباط برقرار کرده است.

    2- احمدی نژاد، برم اندازی نرم، میشل فوکو، دیپلماسی ارتباط با ملتها

    میشل فوکو از بزرگترین نظریه پردازان سیاسی اجتماعی جهان معاصر در قرن بیستم است. بسیاری از اساتید دانشگاههای جهان سوم، او را می پرستند. کاری به خود میشل فوکو (من قال) نداریم ولی میشل فوکو نظریه جالبی داره که خلاصه آن چنین است: جهان امروز، عصر ارتباط دولت با ملتهاست! اصل این نظریه تاکنون مورد استفاده جهان غرب بود. کشورهای غربی بر پایه چنین نظریاتی به توسعه رسانه ها پرداختند و فرهنگ و گفتمان و ایدئولوژی خود را تبلیغ می کردند. (بخوانید به خورد جهان سومی ها می دادند.) اصولا براندازی نرم در کشورهای اروپای شرقی همین گونه بوده است. (به عنوان نمونه به کتاب براندازی نرم و تاسیس تلویزیون های فارسی زبان مطالعه موردی بی بی سی فارسی، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس- نوشته رضا سلیمانی مراجعه کنید که راجع به این موضوع بحث علمی کرده اند.) خلاصه کنم، شواهد حاکی است که احمدی نژاد که به تعبیر پروفسور سید حمید مولانا، استاد برجسته جهانی ارتباطات (احمدی نژاد خود یک رسانه است.)، این احمدی نژاد داره همین کار رو می کنه. اکنون که به تعبیر میشل فوکو عصر ارتباط با دولتها به پایان رسیده، احمدی نژاد در نقش یک رسانه با ملتها ارتباط برقرار کرده و داره کشورهای مختلف جهان را براندازی نرم می کنه! (شواهد فراوان است از تظاهرات مردم هند بر ضد دولتشان بگیرید که چرا به ضرر ایران رای دادید تا اتفاقات جدیدتر ) البته نمی دونم احمدی نژاد برمبنای این تئوری ها کار می کنه یا نه، ولی خوب این دفعه که کارش درسته!  همون کاری که غربی با اینترنت و فیلم و سینما و رادیو شروع کردند، احمدی نژاد داره همون بلا را سرشون می آره.