سلام
روز نزول سوره دهر، روز ملی خانواده است.
به یاد خانواده حضرت رسول، آن پنج آل عبا.
25 ذی الحجه را می‌شناسید؟ روز نزول هل اتی(سوره انسان) در شان آل عباست. این روزها از بهترین روزها برای اهل بیت است. از غدیر بگیر بیا تا... دیروز مباهله بود! امروز آیه تطهیر نازل شد. 

اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها
 
خب، امروز برای من روز خاصی است. من امروز متاهل شدم! (اینجا)
خدایا دوست بدار هر کس این پنج تن را دوست دارد و دشمن بدار هر کس این پنج تن را دشمن می‌دارد!
دعا کنید خانواده ما بر پایه محبت این پنج تن، شکل بگیرد.
سپاس