گذر پوست به دباغ‌خانه هم می‌افتد


عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد:
آموزش فرهنگ پایداری به نوجوانان
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم انسانی دبیرستان


هیات داوران:
استاد راهنما: دکتر ناصر باهنر
استاد مشاور: دکتر مهدی محسنیان‌راد
استاد داور: دکتر امیرعبدالرضا سپنجی

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
تهران، بزرگ‌راه شهید چمران، پل مدیریت
سالن 2، کلاس 222

یک‌شنبه ساعت 16 

محتاج دعای خیر همه دوستان و آشنایان
اگر خدا بخواهد و در این مرحله بتوانم از پایان‌نامه با نمره حداقل 12 دفاع کنم، هر هفت‌خوان ورود به دوره دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با موفقیت به پایان می‌رسد و اگر نتونم دفاع کنم...

هفت خوان جهت اطلاع داوطلبان ورود به دوره دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام:
  1. شرکت در آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم ارتباطات (هر چند سال یکبار!)
  2. قبولی در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه دانشکده
  3. قبولی در مصاحبه دانشکده (سوابق، طرح تحقیق رساله دکتری و...)
  4. قبولی در گزینش عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
  5. قبولی در آزمون اسما (سراسری معارف اسلامی ویژه دانشگاه ما) که تا دو سال معتبر است.
  6. قبولی در آژمون زبان دکتری ویژه دانشگاه یا آزمون‌های معتبر که تا دو سال معتبر است.
  7. دفاع از پایان‌نامه در موعد مقرر