نه فقط ابرار، بعضی رسانه‌های فلان فلان شده، در به اوج رساندن کینه و دشمنی نسبت به دکتر محمود احمدی‌نژاد، گوی سبقت از یکدیگر را می‌ربایند.از طرفی در اقداماتی غیرانسانی به تطهیر ضدانقلاب داخلی حاضر در فتنه 1388 پرداخته و مبانی جمهوریت را به سخره می‌گیرند.باز هم برخی فکر می‌کنند رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند و باید آزاد باشند.

وحید اشتری در پلاس خود نوشت:
یک رحیمی (اما آدم حسابی) رئیس دیوان محاسبات شد

بی بند و باری / ابتذال / حق الناس / ظلم به افراد ولو متهم و بدنام / نظام اخلاقی جمهوری اسلامی / مدعی العموم / قوه قضائیه خانوادگی / شارلاتانیزم مطبوعاتی / ناجوانمردی و دیگر هیچ .....