جشنواره فیلم فجرنمایشگاه بین المللی کتاب تهرانوقتی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با استقبال بی نظیر مردمی و فعالین حوزه کتاب مواجه می شود، چرا جشنواره فیلم فجر را بزرگترین رویداد فرهنگی کشور باید دانست در حالی که بسیاری از فیلم ها نمی توانند سالن را تا نیمه پر کنند؟
آن هم جشنواره ای که سراسر سوتی و گل به خودی به نظام است؟!!!