آقای حسینی!
هم دانشگاهی عزیز!
وزیر محترم رشته ما!
سکاندار فرهنگ انقلاب اسلامی ایران!
سید عزیز و بزرگوار!
لوگوی قطعه 26
کتاب نه ده حسین قدیانی، کتاب عزیت و شرف ما ایرانی هاست.
این فقط کتاب نیست.
نمادی است از اعتقادات و ارزشهای امت اسلامی ایران.
کتاب نه ده یعنی با ولایت تا شهادت.
حسین قدیانی، داداش حسین بچه بسیجی هاست. دوست داری با داداش چند نفر در بیفتی؟
آقای وزیر ما به شما علاقه مندیم.
ما هر دو شاگردان حضرت آیت الله مهدوی کنی هستیم.
کجای جلسه اخلاق حاج آقا چنین سیاست دو گانه ای می پذیرد که کتاب نه ده حسین قدیانی به نمایشگاه نرسد ولی به عنوان نویسنده سال تقدیر شود؟
آقای وزیر منتظریم

لینکهای مرتبط در وبلاگ حسین قدیانی:
سخنی با وزارت فرهنگ و ارشاد +
سخنی با دوستان در همین باره +